The Secretarial Territory - Hope It'S Damien, It'S Damien, We Hope It'S Damien...

Fester för alla

När man skall anordna en fest så kanske man känner att detta med att göra en efest kanske inte är det första man tänker på. Nej, ekologiska fester är inte det vanligaste man brukar göra och det handlar då om att man också ser till att få något för alla andra snarare än att man bara anordnar en fest. Om man gör en efest, vilket är utan tillsatser, utan alkohol och utan saker som är skadliga för kroppen, så kan man se till att göra dessa med fler inbjudna, inklusive barn.. Ja detta är sundare för alla som båda önskar och kan detta med att festa.